LANGUAGE:

>

O nas / Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń na imprezy specjalne

 Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń na imprezy specjalne: Walentynki, Bal Ostatkowy, Dzień Kobiet, Bal Andrzejkowy , Bal Sylwestrowy i inne.


1. Rezerwacji można dokonywać mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00.
2. Zapytania rezerwacyjne prosimy kierować na adres: info@mietowewzgorza.pl
3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Wpłacona kwota jest zadatkiem.
5. Bardzo prosimy o przestrzeganie podanego podczas dokonywania rezerwacji terminu płatności. Decyduje data wpływu środków na konto . W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwa i data imprezy oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.
6. Firma Miętowe Wzgórza Izabella Rykowska-Urbaniak honoruje następujące formy płatności za zaproszenia:
• Karta płatnicza/kredytowa, gotówka płatne w recepcji w okresie ważności rezerwacji.
• Przelewem na konto bankowe nr: 59 8241 0009 2003 0001 5192 0001
7. Zaproszenia wysyłamy drogą mailową, na adres e-mail podany w korespondencji.


Zwroty

1. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Miętowych Wzgórz Izabelli Rykowskiej-Urbaniak, z pominięciem siły wyższej Miętowe Wzgórza Izabella Rykowska-Urbaniak przyjmować będą zwroty zaproszeń w równowartości ceny zaproszenia w terminie do 30 dni po odwołanej imprezie.
2. Miętowe Wzgórza Izabella Rykowska-Urbaniak zastrzegają, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu zaproszenia, zwracana będzie wyłącznie wpłacona kwota. Wszelkie, inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot za zaproszenia, w przypadku rezygnacji Kupującego
• 100% zwrotu na minimum 30 dni przed planowaną datą imprezy
• 50% zwrotu na minimum 14 dni przed planowaną datą imprezy
4. Zaproszenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji poniżej14 dni przed planowaną datą imprezy.
5. Zwroty będą dokonywane co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za zaproszenia. Wyłącznie na ten sam numer konta bankowego z którego nastąpiła wpłata. W przypadku płatności gotówką wyłącznie na podstawie okazanego paragonu.

Niniejszy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej:
www.mietowewzgorza.pl 

 

wstecz