LANGUAGE:

>

O nas / Regulamin obiektu

 

Serdecznie witamy w Rezydencji Miętowe Wzgórza


Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie Regulaminu,
który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w czasie pobytu.

REGULAMIN

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Prośbę tą postaramy się spełnić w miarę istniejących możliwości.
2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Rezydencja Miętowe Wzgórza świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
4. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
5. Rezydencja Miętowe Wzgórza ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystających z jego usług w zakresie określonym przepisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego.
6. Odpowiedzialność Rezydencji z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
7. Rezydencja Miętowe Wzgórza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę.
11. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz.22:00.
12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych, czajników i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju za wyjątkiem maszynki do golenia i suszarki do włosów.
14. Rezydencja Miętowe Wzgórza może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
15. Opłata za zgubiony klucz lub kartę do pokoju wynosi 50,00 zł.

Życzymy udanego pobytu,

Dyrektor Generalny Rezydencji Miętowe Wzgórza

 

wstecz