LANGUAGE:

>

O nas / Regulamin korzystania z terenów zielonych

 Regulamin korzystania przez gości z terenów zielonych Rezydencji Miętowe Wzgórza

1. Klienci rezydencji w celu rekreacji mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stref terenu zielonego.
2. Teren zielony przeznaczony do rekreacji znajduje się w bezpośredniej bliskości budynku głównego.
3. Ze względu na bezpieczeństwo gości, zabronione jest samowolne wchodzenie na teren zielony oraz tereny zalesione, ze względu na możliwość zagrożenia zdrowia i życia.
4. Zakres terenów zielnych przeznaczonych pod rekreację gości oraz drogi komunikacyjne, zawiera załączony plan terenu.
5. Teren rekreacyjny oznaczony jest na planie kolorem zielonym, natomiast drogi komunikacyjne, kolorem niebieskim.
6. Pozostały teren posesji przeznaczony pod uprawy i hodowlę, pastwiska zwierząt oznaczony jest kolorem pomarańczowym.


Pliki do pobrania:

Plik nr 1

Galeria:

wstecz